NWO verplicht Open Access en verandert onderzoeksbeoordeling

donderdag 6 september 2018

Op 4 september 2018 zette elf leden van Science Europe, de Europese koepelorganisatie voor subsidie verstrekkers, waaronder de NWO, handtekeningen onder Plan S: in 2020 vanuit beurzen alleen maar publicaties in Open Access.

Wetenschap moet opener worden, en bovendien voor iedereen beschikbaar. Daarom wordt het vanaf 2020 verplicht gesteld om onderzoek dat voortvloeit vanuit beurzen betaald door wetenschapsfinanciers, in Open Access te publiceren. Open Access publiceren is al jaren in opkomst, maar er wordt tot op heden nog veel te veel vastgehouden aan het model van abonnementsgelden. Dat moet doorbroken worden. Steekproefsgewijs zal gecontroleerd worden of men zich aan de regels houdt en vals spelen gaat waarschijnlijk grote consequenties hebben, zoals bijvoorbeeld het intrekken of moeten terugbetalen van de beurs.
Volgens Stan Gielen, voorzitter van NWO, gaat er met Plan S gaat meer veranderen dan alleen de manier waarop we publiceren. Er wordt nu eindelijk uitgesproken dat het systeem van erkennen en waarderen ook aangepast moet worden. Plan S heeft de potentie om een cultuurslag teweeg te brengen waardoor we kritisch worden over wat wetenschappelijke status verleent. Ook Mark Schiltz, voorzitter van Science Europe, is positief te spreken over Plan S en alle aanstormende veranderingen: “Ik ben erg blij te zien dat de handen ineen geslagen worden en dat er een belangrijke stap gemaakt wordt naar verandering.”
NWO kondigt bovendien ook aan de beoordeling van onderzoekers aan te willen pakken. De inhoud van het onderzoek moet belangrijker worden, en niet het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd, of het aantal artikelen dat iemand op zijn naam heeft staan. “Het is klaar met de journal impact factor”, volgens Robert-Jan Smits, medebedenker van Plan S, en daarom zal NWO binnenkort ook de San Francisco-verklaring ondertekenen: aanbevelingen om resultaten van onderzoek anders te beoordelen dan middels de JIF.

Lees in de NRC en op de website van Science Guide meer over het nieuwe akkoord.

« terug naar overzicht

Geen reacties