NWO-werkconferentie aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

NWO-werkconferentie aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

Op 4 april 2017 organiseert NWO een nationale werkconferentie in de Rode Hoed te Amsterdam. Het doel van deze werkconferentie is om samen met wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO (o.a. KNAW, VSNU en bedrijfsleven) maatregelen in kaart te brengen die de aanvraagdruk kunnen verminderen en de NWO-beoordelingsprocedures in de toekomst verder kunnen verbeteren.

Opzet en deelnemers werkconferentie
De Nationale werkconferentie krijgt de opzet van een brainstorm waarin deelnemers in kleine groepjes van ongeveer 10 personen actief een bijdrage leveren om na te denken over mogelijke oplossingen. Dit vereist de nodige kennis van onderzoeksfinanciering in het algemeen, en van de NWO-procedures in het bijzonder. Om de werkconferentie in goede banen te leiden en te komen tot werkbare resultaten is gekozen voor een maximale omvang van honderd deelnemers die een goede afspiegeling zijn van alle belanghebbenden van NWO.

Via de NWO-website zal regelmatig een update volgen over de voortgang en uitkomsten van de werkconferentie.

« terug naar overzicht