Geen reacties

“De echte crisis is juist dat we te we...

op dinsdag 17 oktober 2017

Nynke van der Laan, assistent professor aan de UvA, heeft een beurs gekregen van NWO om een Amerikaans onderzoek te repliceren. In “De crisis voorbij? Waardering voor herhalen van experimenten groeit” wordt de stijgende trend om gedaan onderzoek te reproduceren beschreven. Onderzoek is soms slec...

Geen reacties

NWO neemt maatregelen om hoge aanvraagdr...

op maandag 16 oktober 2017

Terwijl de onderlinge strijd tussen onderzoeksvoorstellen op financieel gebied blijft stijgen, neemt het percentage voorstellen dat uiteindelijk gefinancierd wordt af. De maatregelen die NWO hiervoor wil nemen: betere samenwerking met universiteiten, het uitstellen van calls, specifieke maatregelen ...

Ook in de gezondheidszorg moeten we open access publiceren

Geen reacties

op dinsdag 03 oktober 2017

Op 30 augustus 2017 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies aan de Tweede Kamer uitgebracht om binnen de gezondheidszorg vrije toegang tot publicaties te geven, omdat dit van groot belang is voor het publiek en de patië...

The future of scholarly communication lies in Open Access

Geen reacties

op dinsdag 03 oktober 2017

“Citing and Reading Behaviours in High-Energy Physics” by Anne Gentil-Beccot and Travis Brooks is an analysis about the unique way the field of High-Energy Physics has explored different scholarly communication strategies. Gentil-Beccot and Brook...

Meer dan alleen maar publiceren

Geen reacties

op vrijdag 15 september 2017

In een interview met ScienceGuide legt Bram Nauta, hoogleraar aan de universiteit Twente, de nauwe samenwerking tussen fundamenteel onderzoek, de universiteit en het bedrijfsleven uit. De onderzoeksgroep van Nauta ontwikkelt en innoveert elektronisch...

« Oudere berichten