Wetenschappers starten Nutrition in Transition

vrijdag 21 juli 2017

In navolging van Science in Transition heeft een groep voedingwetenschapers, filosofen, sociologen en artsen de werkgroep Nutrition in Transition opgericht. De werkgroep ontstond in de lente van 2015 met als doel voedingsonderzoek toekomstbestendig te maken. De oprichters stellen dat het bouwwerk van de wetenschapsbeoefening scheuren vertoont en niet meer naar behoren functioneert. Om de geloofwaardigheid van voedingswetenschap te behouden is het belangrijk dat onzekerheden, aannames en strijdige richtingen expliciet zijn geformuleerd en worden uitgedragen.

Op de website van Nutrition in Transition valt te lezen dat als doel is gesteld de onderwerpen en methoden van voedingsonderzoek aan te scherpen en toekomstbestendig te maken door middel van debat. Hiertoe worden publicatie edutorials, invitational workshops en internationale conferenties gehouden. Verder schrijven de oprichters over hun initiatief dat “de voedingswetenschap de ambitie bezit de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst op het vlak van voeding en gezondheid te adresseren. Innovatief voedingsonderzoek is nodig voor vraagstukken als het toevoegen van gezonde levensjaren, duurzaamheid van de voedselproductie, sociaaleconomische gezondheidsverschillen of het beteugelen van overgewicht. Deze complexe problemen vereisen vernieuwende concepten en methoden. Ook zijn er grote stappen nodig in interdisciplinair onderzoek, evenals nieuwe interacties met maatschappelijke partners. Oplossingen voor deze thema’s vragen om geïntegreerde kennis die afkomstig is van verschillende disciplines zoals fysiologie, epidemiologie, geneeskunde, gedragswetenschappen, antropologie, sociale wetenschappen, ethiek, economie en communicatiewetenschappen. Nutrition in Transition initieert activiteiten om de benodigde transitie mogelijk te maken.”

Op 24 november 2016 al de workshop Voedingswetenschappen naar 2020 (VW2020). Veertig experts uit verschillende disciplines waren aanwezig om aan de hand van de thema’s Concepten, Methoden, Wetenschapsbedrijf en interactie de toekomst van het voedingsonderzoek te verkennen. De centrale vraag daarbij was: Hoe kunnen de fundamentele en toegepaste voedingswetenschappen een relevante en geloofwaardige rol blijven spelen.

Lees hier het verslag van de workshop VW2020.

« terug naar overzicht

Geen reacties