Wetenschap is verworden tot ranking the stars

maandag 28 augustus 2017

In  het negende artikel van de serie Worstelende Wetenschap staan de indicatorlogica en de omstreden indexen en rankings centraal. In een interview met psycholoog Sarah de Rijcke probeert Jop de Vrieze, journalist bij de Groene Amsterdammer, de controversie rond veelgebruikte indexen, zoals de H-index, uiteen te zetten.

Het door De Rijcke en collega’s van het CWTS in 2015 uitgebrachte manifest ‘’het Leiden Manifesto’’ biedt tien basisbeginselen om de kwaliteit van indicatoren en indexen te waarborgen. In het artikel komt onder andere de botsing tussen het individuele belang om te presteren en het maatschappelijk belang bij de wetenschap naar voren. De link naar het artikel vindt u hier.

« terug naar overzicht

Geen reacties