Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten opgericht (UPDATE)

woensdag 27 november 2013

Op initiatief van wetenschapsfilosoof prof. dr. Hans Radder (VU Amsterdam) heeft een groep bezorgde wetenschappers zich verenigd in het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten.

Het platform pleit voor inhoudelijke criteria voor de beoordeling van onderzoek; voor universitair onderwijs dat niet gefinancierd wordt op basis van output; voor een bestuursvorm waarbij wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel meebeslissen; en voor gegarandeerde ruimte voor wetenschappers om deel te nemen aan maatschappelijke debatten.

Het Platform beoogt een podium te bieden voor discussies en initiatieven die zich ontwikkelen aan alle Nederlandse universiteiten en daarbuiten. Doel is te komen tot concrete voorstellen voor een vernieuwde brede universiteit waarin plaats is voor fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek en voor een academische opleiding waarin de verschillende wetenschapsgebieden in hun verscheidenheid tot hun recht kunnen komen.

Concrete initiatieven zijn vooralsnog het lanceren van een (interactieve) website waarop discussies plaatsvinden maar ook de hierboven samengevatte analyses nader gedocumenteerd worden; een aan het Parlement aan te bieden petitie naar het succesvolle model van de Vlaamse Actie voor Hoger Onderwijs; de organisatie of ondersteuning van symposia; en het opzetten van een meldpunt voor specifieke problemen en misstanden.

Lees het hele pamflet van het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten.

 

UPDATE: In het tijdschrift Krisis publiceren Willem Halffman en Hans Radder ‘Het Academisch Manifest. Van een bezette naar een publieke universiteit‘. Hierin zetten zij “zes cruciale processen en hun uitwassen” op een rijtje om te laten zien wat er mankeert aan de universiteit. Krisis, 2013, Issue 3 www.krisis.eu

 

« terug naar overzicht

1 reactie

Hans Kuijper

maandag 30 december 2013

Ik zou de initiatiefnemers tot en deelnemers aan het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten willen aanraden het volgende, bij de buren verschenen boek te lezen: Elkana, Yehuda and Hannes Klöpper. 2012. Die Universität im 21. Jahrhundert: Für eine neue Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft. Hamburg: Verlag Körber-Stiftung.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *