Hoogleraren blijven betrokken bij het ius promovendi

vrijdag 9 juni 2017

Op de site van ScienceGuide wordt op 6 juni 2017 kennis gegeven van de nieuwe regelgeving met betrekking tot het ius promovendi, het recht van een hoogleraar om een wetenschapper te promoveren. Om tegemoet te komen aan kritiek vanuit de Eerste Kamer over een eerder wetsvoorstel heeft het rectorencollege besloten hoogleraren in de toekomst  geconsulteerd blijven worden bij alle promoties, ook als het promotierecht uitbreidt naar universitair (hoofd)docenten.

Met deze aanpassing wordt de betrokkenheid van de hoogleraar bij verlening van het promotierecht voor niet hoogleraren sterker gewaarborgd dan in het eerdere wetsvoorstel voorzien was, en zoals deze door de tweede kamer is aangenomen. In het nieuwe voorstel zal de decaan van de faculteit verantwoordelijk gesteld worden voor het voordragen van een promoter. Alvorens deze dit doet moet het oordeel van de betreffende hoogleraar worden ingewonnen. Het eerste wetsvoorstel stuitte op kritiek omdat hoogleraren niet meer de eindverantwoordelijkheid zouden dragen voor de begeleiding van promovendi.

Lees meer op de website van Scienceguide.

« terug naar overzicht

Geen reacties