‘Onderzoek waar je beter van wordt’

woensdag 11 juli 2018

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, informeert de Tweede Kamer over het in 2016 opgestelde advies ‘Onderzoek waarvan je beter wordt.’, door de gezondheidsraad. “Ik verzoek de NFU een plan te leveren over hoe UMC’s hun rol als academische motor nog beter kunnen invullen”, aldus de minister.  

Bruins schrijft over de huidige beweging die reeds gaande is in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de nieuwe kennisagenda’s Preventie, Personalised Medicine en Regeneratieve Geneeskunde. Deze agenda’s richten zich op onderzoek met toepassingsgericht en praktijkgerichte doelen. Hij stimuleert onder andere ZonMw dan ook om actief betrokkenheid met de NWA aan te gaan. In het eerder geschreven voorstel door de Gezondheids Raad (GR) werd reeds geconcludeerd dat de Nederlandse UMC’s welliswaar op wetenschappelijk gebied tot de wereldtop behoren, maar dat de bijdrage aan kwaliteit en betaalbaarheid zeker nog voor verbetering vatbaar is. Ook wordt er gesteld dat de huidige inrichting van geldstromen het onderzoek naar kwaliteit onvoldoende stimuleert. Er is een meer duurzame, regionale samenwerking nodig. De aanstelling van van hoogleraren en promovendie die ‘met één been in de praktijk staan’ moet worden gestimuleerd en de spreiding van promovendi over minder goed bedeelde gebieden moet worden bevorderd.

Lees hier de volledige kamerbrief van Bruno Bruins en het oorspronkelijke voorstel van de gezondheidsraad.

« terug naar overzicht

Geen reacties